Szöveges keresés
Adatbázisok
Nyitólap - Hírek Hasznos adatok
Bemutatkozás

Friss Akciók!

Műszerkatalógus

Rendezvények

Tudásbázis

Műszer piac

Hírlevél

Hirdetési árak Szerkesztőség Rólunk írták Portáltérkép

Hasznos adatok, segédletek

Adatátvitel Adatbázisok Akusztika, zaj- és rezgés
Általános méréstechnika Anyagvizsgálat Audio, Hi-Fi, video
Automatizálás Biztonság Elektronika
EMC Energetika Európai Unió
Fényképezés, fotózás Fizika HACCP
Hasznos tudnivalók Kémia Környezetvédelem
Metrológia Minőségbiztosítás Optika
Segédletek Szabványok Számítástechnika
Távközlés Villamosság, világítás Virtuális műszer
Web humor
Adatátvitel
   AUI - Ethernet Transceiver (AUI) Interface
Az AS-interface
Busz szabványok, specifikációk (angol)
EIA-449 - EIA-449 Secondary Interface
EIA-530 - EIA-530 Interfész
FireWire (IEEE1394) port és csatlakozója
Parallel - PC - Párhuzamos port (DB-25)
Parallel - Printer - Párhuzamos interfész (Centronics típusú)
PC color - PC color Monitor Interfész
PC Mono - PC Monochrome Monitor Interfész
PS/2 - PS/2 Monitor Interfész
RJ csatlakozók - Telefoncsatlakozók bekötése
RS-232 DB9 - PC Com Port - 232
RS-449 - RS-449 Interfész
Schemes - Elterjedt árnyékolatlan sodrott vezetékes bekötési sémák
V.24/RS-232 - RS-232 Interfész
V.35 - V.35 Interfész
Adatbázisok
   Fizikai állandók (angol/német)
The NIST Chemistry WebBook (angol)
Akusztika, zaj- és rezgés
   66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
A hang érzékelése és mérése
A térbeli hallás
Akusztikai alapok. Hang, elektro-akusztikai átalakítók
Hang terjedési sebessége különféle anyagokban
Hangsebesség hőmérséklet-függése levegőben
Hangskálák
Környezetünkben előforduló zajszintek
Rezgésanalízis: elméleti alapok
Általános méréstechnika
   A maximum likelihood becslésről
A normális és a standard normális eloszlások
A/D és D/A átalakítók felbontási jellemzői
Érzékelőkkel kapcsolatos fogalmak jelentése (angol)
Érzékelőkkel kapcsolatos fogalmak jelentése (német)
Mértékegység átváltások
Mintavételezés és a mintavételezett jel rekonstrukciója
Anyagvizsgálat
   A Mohs-féle keménységi skála
Anyagok szilárdsági jellemzői
Betonipari publikációk
Fémek sűrűség és olvadáspont adatai
Keménység-érték átszámítás (angol)
Korrózió fogalomtár (angol adatbázis)
Mechanikai mennyiségek
Metal and Alloy Data Bank (angol adatbázis)
Néhány fém főbb tulajdonsága
Roncsolásmentes vizsgálatok enciklopédiája (angol)
Szerkezeti anyagok (fémek, műanyagok stb.) jellemzői (angol adatbázis)
Szilárd anyagok rugalmassági jellemzői
Szilárd anyagok sűrűség, olvadáspont és forráspont adatai
Audio, Hi-Fi, video
   A CD játszók titkai
A HDMI csatlakozás
Analóg lemezek és hangszedőtűk tisztitása
Audio kábelek, Power-R
CD-DVD adatrögzitési mód jellemzői
Csatlakozó típusok az audio/video technikában
Degrell László : A Compact Disc digitális hanglemez rendszer
DIN csatlakozó bekötése
DLNA
DSD, Direct Stream Digital (angol)
DVD fogalmak magyarázata
DVD Glossary (angol)
Hangtechnikai dugasz- és kábelbekötések
Hiradástechnikai fogalmak
ID3 Tag-ok MP3 fájlokban
Jack dugók bekötése
Kábelezési, összekötési tanácsok a PC/video technikában
Mi az a HDMI?
RGB csatlakozó bekötések
RIAA és a RIAA/IEC korrekció
SACD technikai leírása (angol)
SACD: hogy működik (angol)
TV antennarendszerek elemei
Video fogalmak
Video formátumok
Automatizálás
   Terepibusz-fogalom szótár
Biztonság
   10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
A gázpalackok színjelöléséről
A hatályos GLP-rendelet (a helyes laboratóriumi gyakorlat)
A WEEE és az RoHS direktíva
ÁNTSZ - Közérdekű információk
ATEX direktíva Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményei
Az élelmiszerek kémia biztonsága
Belsőtéri lakókörnyezetünk levegőminősége
Biztonsági R mondatok
Biztonsági S mondatok
Élelmiszerbiztonság irányítási rendszerek (ISO22000; HACCP)
Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez
IP védettségi fokozatok
Kémiai Biztonsági Szakrendszer (KBIR)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mi a veszélyes hulladék? Hulladék értelmező szótár
Munkavédelmi fogalmak magyarázata
Nagy mennyiségben gyártott/importált vegyi anyagok (High Production Volume, HPV) nemzeti jegyzéke
Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák - ICSC
Őszintén és érthetően az élelmiszer adalékokról
Periódusos tábla az elemek élettani, környezeti hatásaival
REACH tudástár
ROHS (Restriction on Hazardous Substances) előírások magyar szövege
Sugáregészségügyi ismeretek
Toxikológiai tájékoztatás - Állandóan hívható zöld szám: 06-80-20-11-99
Elektronika
   A szünetmentes tápegységekről (UPS-ekről) általában - SIEL-képviselet
Akkumulátor tudnivalók
Amit a decibel-ről tudni kell
Anyagok dielektromos állandójának értéke
AWG, vezeték átmérő, vezeték keresztmetszet táblázat
Az oszcilloszkóp használata (forrás Puskás Tivadar Távközlési Technikum)
dBm / Vrms / Vp-p / Pout átszámítás
Dielektromos állandó
Dióda színkódok
Elektromágneses spektrum
Elektroncső-jelölések
Elektronikai rövidítés-lexikon
Elektronikus jelgenerátorok
Ellenállás színkódok
Frekvencia sávok
IEC szabványos hálózati csatlakozó típusok
Kábel színkódok (a VDE 0293-308:2003-01 szabvány alapján)
Kapacitás kódok (angol)
Nyáklap vezeték-szélesség meghatározása
Oszcilloszkópok (analóg és digitális) blokkvázlata
Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője
Rádióamatőr lexikon
Rádiók, erősítők, magnók kapcsolási rajzai
Scart csatlakozó bekötése
Szünetmentes tápellátás (fogalmak)
Távközlési rövidítés-szótár - BME Távközlési és Telematikai Tanszék
Transzformátorok tervezése
Tudnivalók forrasztáskor
EMC
   Elektromágneses zavarforrások
EMC követelményeknek megfelelő villám- és túlfeszültségvédelem
Energetika
   176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
Anyagok égéshője
Anyagok hőtechnikai jellemzői
Anyagok olvadáspontja és termoelektromos referenciapontok
Áramlástani szótár (magyar/angol/német)
Energia audit rendelet (7/2006.V.24. TNM rendelet)
Fontosabb fizikai állandók
Hő- és füstelvezetés szabályozása / Dr. Zoltán Ferenc
Hőelem jelleg-görbék polinomjai
Hőelemek fajtái és felhasználásuk
Hőelemek jellemzői
Hőelemek reakcióideje
Hőtani képletek, mértékegységek, mennyiségek
Különböző anyagok hővezetési tényezője
Néhány anyag fajlagos hőkapacitása
Platina ellenállás-hőmérők karakterisztikája
Telített vízgőz jellemzői (vízgőztábla)
Termográfia: elméleti alapok
Különböző hőelemek termoelektromos feszültsége a hőmérséklet függvényében
   B-típusú hőelem
E-típusú hőelem
J-típusú hőelem
K-típusú hőelem
N-típusú hőelem
R-típusú hőelem
S-típusú hőelem
T-típusú hőelem
Európai Unió
   Az EU környezetpolitikájának változási irányai
EU kronológia
EU lexikon
Fogalmak és kifejezések az európai integrációban
Fontosabb EU rövidítések
Fényképezés, fotózás
   Digitális fotó fogalmak
JPEG vagy GIF
Szempontok digitális fényképezőgép kiválasztásához
Tippek digitális fotózáshoz
Fizika
   A levegővel telített víz sűrűsége különböző hőmérsékleteken
A lézerek müködése
A radioaktív sugárzással kapcsolatos alapfogalmak
Anyagok szupravezetési tulajdonságai
Az ultrahangos tisztitás elve
Dozimetria - sugárzásmérő eszközök
Elemek atomtömege
Fizikai állandók
Fizikai kisérletek gyűjteménye
Ipari gázok biztonsági adatlapjai
Ipari gázok jellemzői
Mesterséges rádioaktivitás
Radionuklidok bomlási adatai
Szupravezetővé válás hőmérséklete
Viszkozítás átszámító táblázat
HACCP
   Élelmiszerekkel, hulladékokkal és vegyszerekkel kapcsolatos, hatályos, hazai és EU jogszabályok
HACCP az élelmiszer-forgalmazásban
HACCP: alkalmazás, adminisztráció
Hasznos tudnivalók
   A magyar népélet jeles napjai
A Morse ABC
A nemzetközi kereskedelem fogalmai (DICTIONARY OF INTERNATIONAL TRADE TERMS)
Adózási lexikon
Egészség-kislexikon orvosi szavak, kifejezések magyarázata
Időzóna térkép
Időzónák
Kalória táblázat
Magyar névnapok
Mértékegységek - névadó tudósok
Napi energiaigény
Nemzetközi mérettáblázat (ruhák, cipők)
Nobel díjasok
Papírméretek
Régi pénzrendszerek
Római számok
Röviditések (általános)
Kémia
   A kapilláris elektroforézis elvi müködése
A lángspektrometria elvi müködése
A száraz levegő átlagos összetétele
A víz (jellemzői, minősége, ipari vizek) - ELTE TTK Kémiai Techn. és Környezetkémiai TSZ
C1 kémia - ELTE TTK Kémiai Techn. és Környezetkémiai TSZ
Elemek alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
Elemek jellemzői (angol adatbázis)
Folyadék-fázisban történő elválasztás (fogalomtár, angol)
Gázfázisú egyensúlyi állandók
Gázjellemzők / Horánszky Beáta
Gázok biztonsági adatlapjai
Gyengén oldódó sók oldhatósági szorzatai
IUMBM-nómenklatúra (angol)
IUPAC-nómenklatúra (angol)
Ivóvíz minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján (MSZ 450/1-1989)
Klímakamra kiválasztási szempontjai
Olajipari értelmező szótár
Oldószerek tulajdonságai (All about Solvents) (angol adatbázis)
Oxidációs fokok
Periódusos rendszer
Rácsméret - mikron átszámító táblázat
Radioaktív izotópok felezési ideje
Savak és bázisok pK értékei
Spektrokémiai módszerek áttekintése
Standard redukciós potenciálok vizes oldatban
Tiszta anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai
Tudnivalók a vízről
Tudományos folyóiratok Impakt Faktorai
Vegyszerek, veszélyes anyagok kezelése
Vízben oldott anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai
Vízben oldott egyprotonos savak ionizációs állandói
Vízben oldott komplex ionok stabilitási állandói
Vízben oldott többprotonos savak ionizációs állandói
Vizes sav-bázis indikátorok tulajdonságai
Szótárak, enciklopédiák
   Biokémiai kislexikon
Nukleáris értelmező szótár (angol)
Környezetvédelem
   2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2015 évi törvény az egészséges vízhez való hozzáférésről
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet)
Bevezetés az ISO 14001: 2015-hez
Biodiverzitás Egyezmény - Biológiai Sokféleség Egyezmény
Ipari és vegyipari vízszennyezők
ISO 14001
Környezetvédelmi kislexikon
Légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai
Légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai II. táblázatos
Természetvédelmi fogalmak magyarázata
Víztisztítás fordított ozmózissal
Water Quality Standards - Vízminõsítési Szabványok / forrás: Pro-Analitika
Metrológia
   A Metrológia magyar irodalma
A prefixumok (előtagok)
A Törvényes Metrológiai Értelmező Szótár (VIML) tervezetének magyar fordítása
Klinikai laboratóriumok akkreditációs felkészülését támogató információforrások
Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára
Nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM) 3.
Minőségbiztosítás
   Minőségellenőrzési szakkifejezések
Optika
   A diffraktált fény intenzitás eloszlása
A fény és a fénymérés műszerei
A látható fény spektruma
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) felépítése, működése
Additív színingerkeverés
Általános geometriai optikai jelölés rendszer
Az elektromágneses spektrum
Broca - Sulzer effektus
CCD kamerák
CIE színinger diagramok - 1931: 10 fokos látómező
CIE színinger diagramok - 1931: 2 fokos látómező
CIE színinger diagramok - 1960: 10 fokos látómező
CIE színinger diagramok - 1960: 2 fokos látómező
CIE színinger diagramok - 1976: 10 fokos látómező
CIE színinger diagramok - 1976: 2 fokos látómező
CIE színinger megfeleltető függvények - 1931: 2 fokos látómező
CIE színinger megfeleltető függvények - 1964: 10 fokos látómező
Felületi reflexió fajtái
Lencse típusok
Maxwell-féle színháromszög
Microscope Glossary (angol)
RAL szinkód (6 nyelvű táblázat)
RAL színkódok (Reichsausschuß für Lieferbedingungen)
Színhőmérséklet skála
Szolároptikai fogalmak
Szubtraktív színingerkeverés
Segédletek
   AWG (American Wire Gauge) adattáblázat
Az elektronikus kereskedelem fogalmai / Szabó László
Bibliai mértékegységek
Görög ABC
Hagyományos, régi magyar űrmértékek
Hogyan készítsünk sikeres poszter prezentációt (angol)
Ógörög mértékegységek
PHARE pályázati értelmező szótár
Római mértékegységek
Római számok
Szélsebesség (Beaufort) -skála
Szabványok
   A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS NEMZETKÖZI, EURÓPAI ÉS NEMZETI SZABVÁNYAI
A MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RENDSZERE
Beton- és habarcstechnika, kövek szabványai
DIN
Építés- és méréstechnikai szabványok
Épületvillamossági termékszabványok
ISO - International Organization for Standardization
ISO 9001 és ISO 9000 fórumok (angol)
ISO Standards Glossary
Magyar műszer-szabványok
MSZT - Magyar Szabványügyi Testület
Szabványvásárlás
Villámvédelmi előírások, szabványok / A Dehn + Söhne szakirodalma
Számítástechnika
   3D fogalmak
A kiterjesztett ASCII kódrendszer
Adatvédelem
AGP (Accelerated Graphics Port) ismertetése
Aszinkron soros átvitel
Biztonságos Windows használat
DOS parancsok
Driver (meghajtó szoftver) lelőhely
Driver Fórum (angol)
Elektronikus kiadvány-szerkesztés fogalmai
Hardware Book, szinte minden adat PC csatlakozókról, illesztésekről (angol)
Helyi hálózatokkal (LAN) kapcsolatos alapfogalmak
Hexadecimális kódok decimális megfelelői
Intelligens kártya (Smart Card)
Internet ismeretek / NETHELP (nagy fájl)
INTERNET ország kódok (ISO 3166)
IrDA alapok
ISA busz csatlakozó
Javítsd meg a nyomtatódat (angol)
Jó tanácsok nyomtató vásárláshoz
Kommunikáció
Korszerű PC előlapi és hátlapi elemei
Linux dokumentációk magyarul
Modem kijelzések és parancsok
Modern kommunikációs keret-struktúrák
Nyomtató kábel csatlakozó-bekötése
PCI busz csatlakozó
PCk tápfeszültség csatlakozói
PCMCIA csatlakozó
PCs buszrendszerek
PKI alapok
SCSI információs központ (angol)
Standard, mini és mikro USB csatlakozók bekötése
Számítástechnikai kislexikon
Számrendszerek
Tamás Ferenc: A számítástechnika alapjai
Tintasugaras nyomtatók
Univerzális Soros Busz (USB)
UPS (szünetmentes tápegység) fogalmak (angol)
UPS változatok jellemzői
USB csatlakozók
VGA csatlakozó lábkiosztás
XML 1.0 szabvány magyar változata (nyersfordítás)
Távközlés
   ADSL fogalmak
ADSL tájékoztató / forrás MATÁV (nagy fájl, lassan nyilik)
Az ISDN fogalma, ISDN kifejezések
EDI fogalmak
Kérdések és válaszok az ISDN-ről
Távközlési mérések/műszerek
Távközlési röviditések magyarázata
VoIP technológia
Villamosság, világítás
   A 2007-es villamos energia törvényről / Arató Csaba
A 2007-es villamossági törvény módosítása - T/6136. számú törvényjavaslat
Az EIB busz
Intelligens épületek
Szigetelőanyagok termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságai
Világítástechnikai alapismeretek - az összeállítás az ELI program keretében készült
Világítástechnikai lexikon - az ELI program keretében készült
Villamosipari alapfogalmak
Virtuális műszer
   ADC/DAC katalógusadatok értelmezése
Web humor
   (Félre)értelmező szótár (angol)
Dévényi Tibor: Dr. Ezésez Géza karrierje avagy Tudósok és rágcsálók
Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (válogatás)
Móra Ferenc: A "mételyrendszer"
Számítástechnikai (félre)értelmező szótár (angol)
Szótár a Kandó főiskola falán
Viccek
A linkeket rendszeresen ellenőrizzük. Ha mégis nem működő honlapot, hivatkozást talál, kérjük, jelezze itt !
 Eurocircuit
 GlobalFocus

Copyright Műszeroldal Kft.