Szöveges keresés
Adatbázisok
Nyitólap - Hírek
Bemutatkozás

Friss Akciók!

Műszerkatalógus

Rendezvények

Tudásbázis

Műszer piac

Hírlevél

Hirdetési árak Szerkesztőség Rólunk írták Portáltérkép

Keresés eredménye

Adatbázis: Termékek
Keresés típusa: Fajta szerint
Keresett szó:

MÉRLEG FEJLESZTÉS

Global Focus Kft. Budapest, 1119, Etele u. 59-61
Tel: 481-1233, 481-1231, 481-1161, Fax: 203-4355, http://www.globalfocus.hu, MŰSZERHÁZ, email E-mail, E-mail 2
Forgalmazott termékek: MÉRLEG FEJLESZTÉS >> Teljes lista(82 termék)
Forgalmazott gyártók: Brabender; CROPICO; Dickson; EMG; Fluke; G-Com; GoodWill; Greisinger; GW-INSTEK; Hart Scientific; IRCON; Iwatsu; Kenwood; Kern & Sohn; LEM NORMA; MATRIX; METEX; Mitech; MOTIC; Pico; Picotest; Pomona; Protek; Prova; Quatum Data; Raytek; TES; Testec; THERMOTRON; Toellner; Uni-T
Dialab Kft. BUDAPEST, 1026, Pasaréti út 31.
Tel: 212-2505, Fax: 355-7370, http://www.dialab.hu, email E-mail, E-mail 2
Forgalmazott termékek: MÉRLEG FEJLESZTÉS >> Teljes lista(60 termék)
Forgalmazott gyártók: Arctiko; Bigneat; Boeco; Dialab; Dynamica; GFL; Greiner; HELLMA; HERMLE; Herolab; Ingos; Interscience; Kambic; Kern & Sohn; Labogene; Liebherr; LP Italiana; National Lab; Precisa; Raypa; Safetybox LSS; SG Water; SHP Steriltechnik; Siemens; SOCOREX; Uniequip; Vacuubrand; WLD-TEC
IGS-Kontakt Kft. Budapest, 1147, Huszt u.13
Tel: 221-8573, Fax: 422-0486, http://www.igs-kontakt.hu, email E-mail, E-mail 2
Forgalmazott termékek: MÉRLEG FEJLESZTÉS >> Teljes lista(15 termék)
Forgalmazott gyártók: ATM; Future-Tech; Gnehm; Kern & Sohn; Lam Plan; Linn
MSZ Méréstechnikai Kft. Szeged, 6728, Városgazda utca 15.
Tel: 06-62/441-621, 06-20/959-3323, Fax: 06-62/441-621, http://www.mszmerestechnika.hu, http://www.olcsomerleg.hu, http://www.iparimerleg.hu, email E-mail, E-mail 2
Forgalmazott termékek: MÉRLEG FEJLESZTÉS >> Teljes lista(24 termék)
Forgalmazott gyártók: E-ACCURA; KELI; KINGSHIP; RADWAG; T-SCALE; YOUSHENG; ZEMIC
Mérlegek

A mérleg olyan technikai eszköz, amely alkalmas arra, hogy megmutassa, hogy a mért tárgy tömege hányszorosa a törvényes tömegegységnek, a kilónak.
Mérési elv
A tömeg mérését legtöbbször a tömeggel arányos nehézségi erő, a súlyerő mérésével oldják meg. A súlyerőt valamilyen erővel kiegyensúlyozzák, és az egyensúlyt tartó erőből következtetnek a test súlyára és tömegére.
A mérendő tömegű test súlyát többféle erővel lehet egyensúlyban tartani. Ezek közül csak néhányat említünk:
A súlyerőt deformációs erővel egyenlítik ki. Ez valósul meg akkor, amikor a mérendő testet pl. rugóra függesztik. A rugó mindaddig nyúlik, míg a megnyúlással arányosan növekvő deformációs erő egyensúlyba nem kerül a súlyerővel. Az egyensúly beállásakor a megnyúlás mértékéből lehet következtetni a tömegre.
A súlyerőt egy elektromágnes mágneses vonzerejével tartják egyensúlyban. Ekkor a mérendő tömeg az elektromágnes gerjesztő áramával arányos.
Az ismeretlen tömeg súlyát ismert tömegű testek (mérősúlyok) súlyával egyenlítik ki. Valójában ez forgatónyomatékok kiegyenlítését jelenti, mivel a kétkarú emelő átellenes oldalaira függesztik a mérendő ill. a mérő testeket. A nyugalomba került rendszernél az ismert tömegből és a karok hosszarányából következtetnek az ismeretlen tömegre. Egyenlő karokat választva az ismeretlen tömeg a mérősúly tömegével azonos. Korszerű mérlegek alkalmasan kialakított rugójára nyúlásmérő bélyeget ragasztanak, melynek elektromos ellenállása változik a súlyerő okozta alakváltozás hatására. Az ellenállásváltozást villamos műszer méri, és a mérés eredménye tömegre kalibrált digitális kijelzőn olvasható le.
A mérlegek jellemzői
A mérlegtípustól függetlenül a mérleg jellemzésére az alábbi fogalmak használatosak:
A mérleg terhelhetősége: az a legnagyobb tömeg, amely a mérleg károsodása nélkül megmérhető. Ezt gyárilag határozzák meg, és legtöbbször a mérlegen (mérlegkarba ütve) jelölik.
Leolvashatóság: az a legkisebb tömegváltozás, amely a mérleg skálájáról még leolvasható.
Reprodukálhatóság: azt fejezi ki, hogy az ugyanazon test egymás utáni mérésekor a mért értékek legfeljebb mekkora eltérést mutathatnak.
Érzékenység: az a tömeg, amely a mérleg kijelzőjén még leolvasható (skáláján egy skálarésznyi megváltozást idéz elő, vagy az utolsó digitális jegy nagyságrendje).
Pontosság: azt fejezi ki, hogy a test mért tömege legfeljebb mennyire tér el a valódi tömegtől.

A táramérleg
A táramérleg a legismertebb, hagyományos, kétkarú, egyenlőkarú mérlegfajta, amit a sokféle alkalmazásban használnak. Az ezzel elérhető pontosság kb. 0,01 g.
A mérlegkar és a serpenyők ékkel támaszkodnak az alátámasztásra, illetve a felfüggesztésre.Az élek kímélésére a tartó oszlopban arretáló szerkezet van elhelyezve. Ez használaton kívül a mérlegkart felemeli az élről és rögzíti. Az egyensúlyi helyzet megállapítására a mérleg mutatója szolgál, mely kis skála előtt mozog. Az egyensúlyi helyzetet lengetéses módszerrel lehet meghatározni. Ha a mérleg mutatója már a skála előtt leng, akkor egymás után 5 szélsőértéket kell feljegyezni, 3-t az egyik és 2-t a másik oldalon. A jobb és a bal oldali szélső helyzet középértékének átlagát tekintjük egyensúlyi helyzetnek. Ha a mérleg összerakása után, annak terheletlen állapotban az egyensúlyi helyzete még nincs a skála előtt, akkor azt a mérlegkarok végén lévő csavaros súlyokkal állíthatjuk. Mérleg egyensúlyi helyzetének és érzékenységének meghatározása Táramérleggel való méréskor a mérleg egyensúlyi helyzetét a lengések alapján kell megállapítani. A mutató a kis csillapodás miatt csak hosszú idő után áll meg a skála valamely pontján. A terhelt és a terheletlen mérleg egyensúlyi helyzetei a skála más-más helyeire esnek. Ezért ismerni kell, hogy egy skálarész (skr) milyen tömegmennyiségnek felel meg. Ezt az adatot a mérleg érzékenységével fejezzük ki. A mérleg érzékenysége az a szám, amely megmutatja, hogy 1 centigramm tömeg a mutatót hány skálarésszel mozdítja el. Egysége : skr/cg. Az érzékenység a terheléstől is függ.
Az egyensúlyi helyzet állítása a mérlegkarok végén található finom menetű csavarsúlyok mozgatásával lehetséges.

Analitikai mérleg
A klasszikus analitikai mérleg nagyon hasonlít a táramérleghez, de annál precízebb kivitelű; kevesebb anyag pontosabb mérésére szolgál.
A nagyobb pontosság biztosítására a mérleget óvni kell a külső behatásoktól. A mérleget üvegszekrénybe zárva használják és tárolják. Azokat az anyagokat, amelyek kémiailag károsíthatnák a mérleget, csak zárt edényben szabad mérni. Az arretálás gyors megszüntetése, a rázkódás is könnyen károsíthatja az achátlap-acélék függesztéseket, ezért erre is tekintettel kell lenni.
A legkisebb mérősúly, a lovas a mérlegszekrénybe nyúló karral ültethető a mérlegkar tetejére. A lovas számmal jelölt osztásokon mg tömeget mér. Mivel a lovas közbülső osztásra is állítható (a mérlegkar teteje fogazott), ezért a lovassal 0,1 mg pontossággal lehet mérni.
Az analitikai mérlegnek több változata ismert. Az egyre kisebb tömeg egyre pontosabb méréséhez kisebb méretű és kisebb saját tömegű mérlegeket alakítottak ki.

A tömegmérés kényelmét és pontosságát növelő megoldások
Az egyensúlyi helyzet lengetéssel történő meghatározása hagyományos mérlegeknél igen időigényes művelet. Jó mérlegnél a lengésidő 10-20 másodpercnél is hosszabb lehet, ezért a mérlegeket gyakran csillapítják. A csillapításra több megoldás terjedt el:
A mérlegkarhoz erősített lemez olajjal töltött edénybe merülve fékezi a lengést (olajfékes mérleg).
A mérlegkarhoz erősített kehely szájával lefelé fordítva egy rögzített és alig valamivel nagyobb méretű kehelybe merül. A közbezárt levegő közegellenállása és súrlódása fékezi a lengést (légfékes mérleg).
A mérlegkarhoz erősített nem ferromágneses fémlemez mágneses térben történő elmozdulásakor kialakuló örvényáram mágneses hatása is fékezhet (mágnesfékes mérleg).
A mérleg csillapítását mind tára-, mind pedig analitikai mérlegeken alkalmazzák. Egyes mérlegtípusoknál a 10 mg-nál nagyobb tömegű mérősúlyok felrakása, levétele is lovasszerűen megoldott. Mindez gomb vagy kar elfordításával lehetséges (félautomata, automata súlyfelrakású mérlegek). Ez a megoldás a kényelmen kívül a pontosságot is szolgálja, mivel így a mérősúly szennyeződéséből származó hiba megszűnik.
A pontosságot növeli az a megoldás, amelynél a mutatót (vagy a hozzá erősített skálát) lámpa, tükör és lencserendszer segítségével kivetítik.
A mérlegkar egyenetlenségéből adódó hiba, valamint a mérleg érzékenységének a terheléstől való függősége megszüntethető, ha a mérősúlyt és a terhet azonos oldalra függesztik. Annyi mérősúlyt vesznek le (azonos oldalról), mint amennyinek a tömege megegyezik a mérendő anyag tömegével, s így az eredeti egyensúlyi helyzet visszaáll.
Gauss-módszer: a mérlegkarok egyenetlenségéből származó hibát úgy küszöböljük ki, hogy a mérendő test tömegét a jobb és bal oldali serpenyőben is megmérjük, és a valódi tömegnek a mérések számtani közepét fogadjuk el.

Mérleg kalibráció, hitelesítés
Kalibrálás
A kalibrálás gyakoriságát a felhasználónak kell meghatároznia a mérési feladattól függően. A belső kalibrációs mérlegeket is időszakosan hiteles súllyal ellenőrzik. Az ellenőrzés, melyet célszerű karbantartással egybekötni, megrendelhető külső cégtől.
Külső kalibrálás
A külső kalibráció esetén a mérleg tányérjára egy külső súlyt kell helyezni, és gombnyomással indítani a kalibrációt. Hátránya, hogy a kalibráló súlyt időszakosan ellenőrizni, hitelesíteni kell, melyre Magyarországon az OMH illetve a jogutódja, az MKEH jogosult. A pontosabb mérlegeknél az említett egyszerű kalibrálás mellett lehetőség van két súllyal történő linearitás ellenőrzésre is.
Belső kalibrálás
A belső kalibrációs mérlegekbe be van építve a kalibrációhoz szükséges súly, amely segítségével a kalibrálás gombnyomásra megtörténik. Előnye, hogy nincs szükség hiteles súlyra, a mérleg kalibrációja tetszőleges időközönként, egyszerűen kivitelezhető.
A magasabb színtű mérlegek esetén a belső kalibráció automatikusan is lejátszódik, amennyiben a külső hőmérséklet a pontosságot befolyásoló mértékben megváltozik, illetve adott időközönként.
Az elektronikus működésű digitális mérlegek külső vagy belső kalibrációs lehetőséggel kerülnek forgalomba. Minden belső kalibrációs mérleg típus külsőleg is kalibrálható.
Hitelesítés
Hitelesíteni csak a joghatással bíró mérésekre használt mérlegeket szükséges. A hitelesítés határozott ideig, mérlegeknél két évig érvényes. Mérleg hitelesítésre Magyarországon az OMH illetve a jogutódja, az MKEH jogosult. A hitelesített mérleget a hitelesítő szerv lezárja (plombálja), amely megakadályozza a műszer külső kalibrálását.Google
 
 Eurocircuit
 GlobalFocus

Copyright Műszeroldal Kft.