Szöveges keresés
Adatbázisok
Nyitólap - Hírek
Bemutatkozás

Friss Akciók!

Műszerkatalógus

Rendezvények

Tudásbázis

Műszer piac

Hírlevél

Hirdetési árak Szerkesztőség Rólunk írták Portáltérkép

Keresés eredménye

Adatbázis: Termékek
Keresés típusa: Fajta szerint
Keresett szó:

RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMÉTER (XRF)

Simkon Kft. Budapest, 1163, Színjátszó u. 30.
Tel: 403-4420, Fax: 403-4430, http://www.simkon.hu, email E-mail
Forgalmazott termékek: RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMÉTER (XRF) >> Teljes lista(12 termék)
Forgalmazott gyártók: SHIMADZU
Unicam Magyarország Kft. Budapest, 1144, Kőszeg u. 29.
Tel: 221-5536, Fax: 221-5543, http://www.unicam.hu, email E-mail
Forgalmazott termékek: RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROMÉTER (XRF) >> Teljes lista(71 termék)
Forgalmazott gyártók: HACH; iX Cameras; Lachat; Olympus; Olympus Soft Imaging Solutions; PS Analytical; Sotax; TE Instruments; Thermo Scientific
A röntgenfluoreszcenciás analízis

A röntgenfluoreszcenciás analízis során tulajdonképpen a röntgenabszorpció másodlagos folyamatai kerülnek számításba. Az elektronemisszió miatt ugyanis a belső héjakon lyukak keletkeznek, ami menten „be akar venni” egy elektron és ezt bizony több -féle módon megteheti. Első esetben röntgensugár-emisszióval (röntgenfluoreszcencia), második esetben az ún. Augerfolyamattal (sugárzásmentes-elektronkilökéssel) relaxálódhat az ion. A röntgensugárzás nagy sebességű elektronok vagy más töltött részecskéknek a lefékeződése az anyagban, illetve az atomok belső elektronhéjai közötti eredményeképpen keletkező elektromágneses sugárzás. Energiatartománya néhány tized keV-től több száz MeV-ig terjed. Anyagszerkezet vizsgálatnál a 100 keV-nél kisebb energiájú fékezési sugárzást használják. Régebben a röntgensugárzás előállítására csak röntgencsöveket használták. A röntgencső antikatódját elektronokkal bombázva olyan primer sugárzás indul ki az antikatódból, amely két részből áll. Az egyik a hullámhosszok folytonos sorozatát tartalmazza, ezt fékezési sugárzásnak nevezzük (a nagy sebességű elektronokaz antikatód anyagában lassulnak). A folyamatban az elektron kölcsönhatásba lép a közeg atommagjainak elektromos terével, és energiáját több lépésben leadja. A sok fékeződő elektron együttesen adja a folytonos röntgenspektrumot, amelynek éles határa van. Ez a minimális hullámhosszú sugárzás akkor keletkezik, ha az elektron egy lépésben adja energiáját. Az elektron kinetikus energiája ekkor megegyezik az emittált foton energiájával. Ekin = humax Ahol h = 6,662.10-34 Js a Planck-állandó, umax pedig a minimális hullámhosszú sugárzás frekvenciája. Ebből látható, hogy a rövidhullámú határ értéke a bombázó elektronok energiájától. A könnyebb elemeknél ez utóbbi dominál. A röntgenfluoreszcenciás analízisnél, mind az ionizáló (primer), mind az emittált (szekunder) sugárzás röntgen. A módszer alkalmas a nehéz elemek kvalitatív és kvantitatív meghatározására. Itt a primer sugárzásnak nem kell áthaladnia a mintán, az akár teljesen is elnyelődhet. Az analízis információforrása a fluoreszcencia során emittált röntgensugárzás energiája. Az eljárás használható minden fázisra. A minta elemi összetételének megállapítása a fluoreszcencia során emittált sugárzás spektrumvonalai energiájának (hullámhosszának) az egyes elemekre jellemző vonalakkal való összevetésével történik. Az egyes komponensek koncentrációjának meghatározása a spektrumvonalak intenzitása alapján a szokásos kalibráló módszerek valamelyikével hajthatók végre. A mátrix-hatás kiküszöbölésére a belsőstandard-kalibrációt célszerű használni.
Google
 
 Eurocircuit
 GlobalFocus

Copyright Műszeroldal Kft.